< Terug naar nieuws

4 redenen waarom DPG Media inclusiviteit op de kaart zet

4 redenen waarom DPG Media inclusiviteit op de kaart zet

Cijfers liegen niet: 32,1 procent van de Belgische bevolking is van buitenlandse herkomst of heeft de buitenlandse nationaliteit. Statbel, het statistisch agentschap van de federale overheid, pakte in januari voor de eerste keer uit met deze officiële cijfers. In Antwerpen, waar DPG Media haar hoofdkantoor heeft, wonen er zelfs meer inwoners met een migratieachtergrond dan zonder. 

Kris Vervaet

"Als leidinggevend Belgisch mediabedrijf willen wij uiteraard een weerspiegeling zijn van alle talenten in de samenleving," vertelt Kris Vervaet, CEO DPG Media België. "Onze droom is om alle mensen te verbinden door hen te raken, te verrassen en te inspireren. Om deze droom te realiseren moeten onze merken en producten diversiteit omarmen en uitstralen. Bereiken we een groot deel van onze bevolking niet, dan realiseren we onze droom niet." 

Het bouwen van een inclusieve onderneming is volgens Kris Vervaet een intrinsieke ambitie maar sluit eveneens aan bij de strategie van het bedrijf. "Onze digitale plannen zijn duidelijk: al onze merken en platformen moeten hun bereik doen groeien de komende jaren. Net als bij het realiseren van onze droom is het daarvoor noodzakelijk dat onze producten inhoudelijk afgestemd zijn op de behoeftes van alle consumenten. Onze content moet gemaakt worden vanuit diverse perspectieven met diverse verhaallijnen. De juiste beeldvorming en tone of voice is daarbij cruciaal. Om dit te kunnen realiseren moeten onze teams inclusiever worden dan ze vandaag zijn, in alle geledingen van ons bedrijf."

 

Strategisch klopt het dus om werk te maken van een inclusieve onderneming. En handig meegenomen: volgens het gerenommeerde internationale consultancybedrijf McKinsey zijn inclusieve ondernemingen ook nog eens winstgevender. 

Voor we hier dieper op ingaan, geven zes vrouwen een beeld van hoe het is om vandaag voor DPG Media te werken, voor en achter de schermen. Want op deze Internationale Vrouwendag richten we graag de spotlights op de vele sterke vrouwen in ons mediabedrijf.

 

Voor de geïnteresseerde lezer spitten we de 4 redenen om te groeien naar een inclusieve onderneming nog verder uit.

1. 51% van onze consumenten is vrouw, 32% heeft een andere culturele achtergrond

Dat DPG Media zoveel mogelijk Vlamingen wil bereiken met haar nieuwsmedia en entertainmentmerken is een open deur intrappen. Niet alleen om de bedrijfsdroom te realiseren maar uiteraard ook omwille van economische redenen. Betalende lezers zijn de levensader van onze publishingmerken terwijl adverteerders cruciaal zijn voor de toekomst van radio en tv. En deze adverteerders verwachten nu eenmaal dat ze via onze kanalen al hun doelgroepen maximaal kunnen bereiken.

Het bereiken van zoveel mogelijk Vlamingen wordt steeds complexer. Simpelweg gezegd mikte je vroeger op de portemonnee van de (witte) huisvader. Vandaag beslissen steeds meer vrouwen over de grote aankopen, is de culturele diversiteit toegenomen en het klassieke gezin aangevuld met twee papa's met twee kinderen. Al deze doelgroepen kan je niet zomaar bereiken met dezelfde content en dezelfde marketingboodschappen.

Kirsten Bertrand

Daarom zijn onze redacties actief op zoek naar journalisten die een ander perspectief meebrengenKirsten Bertrand, Hoofdredacteur De Morgen: "De redactievloer moet veel meer een afspiegeling worden van de huidige maatschappij. Als ik kijk naar de samenstelling van de Brusselse klas van mijn dochter, en ik vergelijk die met de samenstelling van onze redactie, dan is het verschil veel te groot. We missen bepaalde thema's en invalshoeken, door enkel mensen aan te werven zoals onszelf. Jongeren van nu, zeker in de steden, groeien op in een multiculturele omgeving. De komende jaren moet de hele mediasector werk maken van het aanwerven van mensen van kleur. We staan nog aan het prille begin."

Maar ook in onze marketingactiviteiten moeten we diversiteit omarmen. "Met de campagnes en mediapower die we voor onze merken inzetten, klinkt onze stem luid. Logisch dus dat we daar een grote maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid dragen”, vertelt Katrijn Vrints, Group Brand Manager Publishing . “Inclusief communiceren is daarom noodzakelijk. Onze (toekomstige) lezers moeten zich kunnen identificeren in het verhaal dat we vertellen dus moeten we wegblijven van stereotypen en clichés. Als onze campagnes niet geloofwaardig zijn, doorprikken onze consumenten het meteen."

En kritische consumenten zwijgen niet meer weet Katrijn Vrints: "Een hele tijd geleden hadden we een radiospot van Het Laatste Nieuws waarin de vrouw het regionale nieuws las en de man het buitenlands nieuws. Daar kwam best veel reactie op en daar hebben we echt lessen uit getrokken. In casting en in beeldtaal zoeken we het nodige evenwicht."

En dus plaatst Het Laatste Nieuws bewust het vrouwenvoetbal prominent in haar imagocampagne.  Al zijn er nog echt grote stappen te zetten, vindt Katrijn Vrints. "Ongeveer 13% van de jongere doelgroep (tot 34 jaar) in Vlaanderen heeft een migratie-achtergrond, dat komt overeen met 860.000 jongeren. Het is onze rol om hun leefwereld goed te kunnen begrijpen zodat ze zich thuis voelen bij onze merken.”

2. Diverse teams zijn slimmere teams

De literatuur en wetenschap bulkt er van: diverse teams presteren beter dan homogene teams: ze nemen betere beslissingen en versterken elkaar omdat ze problemen en opportuniteiten benaderen vanuit diverse invalshoeken.

Bart Remmerie

De literatuur en wetenschap bulkt er van: diverse teams presteren beter dan homogene teams: ze nemen betere beslissingen en versterken elkaar omdat ze problemen en opportuniteiten benaderen vanuit diverse invalshoeken.

HR-directeur Bart Remmerie kan dit enkel beamen: "Hoe meer mensen vanuit dezelfde invalshoek vertrekken, hoe meer eendimensionaal een team wordt. En dan doel ik niet alleen op gender en kleur, maar ook op het vlak van persoonlijkheid. Zo heb je als team bijvoorbeeld baat bij mensen die zorgvuldig en zorgzaam werken, naast profielen die vooruit blikken en collega's die resoluut voor resultaat gaan. Samen bereik je een sterker resultaat."

Volgens Bart Remmerie loopt het vaak mis bij het rekruteringsproces, dat zo is opgezet dat we diversity by design mislopen: "Dat gebeurt niet doelbewust, mensen zijn zo geprogrammeerd dat we meer meevoelen met mensen die op ons lijken. Daarom zijn we nu gestart met ons rekruteringsproces onder de loep te nemen zodat onze rekruteerders zicht krijgen op hun eigen blinde vlekken. Onze ambitie moet niet zijn om meer diverse kandidaten aan te werven, maar wel: als er twee evenwaardige kandidaten zijn voor een job, de juiste keuze maken om de diversiteit in het team te verhogen. Daarnaast analyseren we ook de kanalen die we inzetten om kandidaten te vinden. Als er amper instroom is van kandidaten met een andere culturele achtergrond, moet dat het startpunt zijn: zorgen dat talent de weg vindt naar DPG Media.”

Om onze teams diverser te maken, is instroom van jong talent met een een diverse achtergrond belangrijk. “En dat is iets waar we actief werk van moeten maken”, benadrukt Nicholas Lataire, algemeen directeur News City. “Tijdens de eerste editie van News City Academy, waarin 6 jonge talenten 6 maanden betaald worden om stage te lopen op onze redacties, wierven we via onze eigen media, via sociale media, via hogescholen en universiteiten. Maar dat is nog niet optimaal qua inclusiviteit, blijkt nu. Daarom gaan we nu de universiteiten en hogescholen nóg actiever en gerichter aanspreken zodat we een meer gevarieerde instroom krijgen. De criteria blijven dezelfde, talent komt op de eerste plaats, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we door breder te zoeken ook een meer diverse groep van studenten zullen bereiken.”

 

3. Inclusieve bedrijven boeken meer winst

Hoe evenwichtiger de afspiegeling van het personeelsbestand, hoe groter de kans op outperformance van een bedrijf. Zeggen wij niet, maar wel het gerenommeerde consultancybedrijf McKinsey dat intensief onderzoek doet naar de impact van diversiteit op de resultaten van een bedrijf. We zetten enkele conclusies van hun laatste rapport op een rijtje:

  • Bedrijven met meer dan 30 procent vrouwelijke leidinggevenden presteren beter, het winstpercentage stijgt met 25 procent, dan bedrijven waar dit percentage varieerde van 10 tot 30.  En op hun beurt presteerden deze bedrijven beter dan ondernemingen met nog minder of helemaal geen vrouwelijke leidinggevenden. 
tabel
  • Etnische en culturele diversiteit levert zelfs nog meer winst op dan een goede mix man-vrouw. Bedrijven die hierin het best presteren (top 25%) zijn 36 procent winstgevender dan de slechts presterende bedrijven. 

 

Overtuigende cijfers die het diversiteitsdebat alleen maar verrijken. Toch klonk er ook wat pessimisme door in het laatste McKinsey-rapport. Bedrijven die 5 jaar geleden slecht scoorden op diversiteit doen dat vandaag ook nog. Sommige bedrijven boekten zelfs achteruitgang op vlak van diversiteit.  De consultants zien zo de kloof tussen goed en slecht presterende bedrijven steeds groter worden. Met als enige winnaar de bedrijven die vooruitgang boeken.

 

Tot slot geeft McKinsey nog enkele tips mee voor bedrijven om vooruitgang te maken:

  • Krijg de basis op orde: zorg ervoor dat divers talent aan boord wordt gehaald én gehouden. Daarbij moeten managers verantwoordelijk worden gehouden aan de hand van duidelijke KPI’s.
  • Ontwikkel een governance op basis van gelijkheid en een cultuur van eerlijkheid en transparantie: bedrijven moeten een gelijk speelveld garanderen voor promoties en kansen. Via analytische tools moet er kunnen aangetoond worden dat promoties, beloningprocessen en de criteria die daaraan ten grondslag liggen transparant en eerlijk zijn.
  • Voer een ‘zero tolerance’-beleid in voor discriminerend gedrag zoals pesten en intimidatie.

4. Stakeholders verlangen een inclusieve partner

Niet alleen DPG Media zet stappen richting een inclusieve onderneming, het is een maatschappelijk fenomeen dat zich als een olievlek verspreidt in het bedrijfsleven. Het aantal protocolakkoorden dat binnen bedrijven en sectoren worden gesloten is haast niet meer bij te houden. Zo engageerde bijvoorbeeld ook de Belgische financiële sector zich tot meer genderdiversiteit in haar hoogste rangen. 

Een evolutie die Piet Vroman, CFO DPG Media Group, ook merkt in zijn persoonlijke contacten met financiers: “In die wereld is ESG - environmental and social governance - de voorbije jaren alsmaar belangrijker geworden. Dat gaat over veel meer dan enkel diversiteit maar diversiteit is wel een belangrijke parameter. Bedrijven die goed scoren op ESG zijn beter gezien bij banken en investeerders. Het gaat zelfs zover dat sommige bedrijven minder interest betalen als ze de KPI’s op het vlak van ESG behalen en meer betalen als de doelstellingen niet worden waargemaakt."

Piet Vroman

Piet Vroman ziet dat steeds meer Scandinavische mediabedrijven uitpakken met hun ESG-resultaten in hun financiële rapportering. Er is ook een Europese richtlijn onderweg die bedrijven gaat verplichten om in hun jaarrekening te rapporteren over de ESG-parameters. Piet Vroman: "Dat is iets wat we bij DPG Media ook bekijken. We beginnen met een nulmeting om daarna progressie te maken en meten. Ons bedrijf mag best wel wat vrouwelijker worden, vooral in de toplagen. Jammer dat internationale vrouwendag anno 2021 nog altijd zo nodig is, maar het is al een begin dat we er ons bewust van zijn."

Piet Vroman juicht het fenomeen toe dat steeds meer meisjes kiezen voor een economische richting. "In de financiële wereld is de balans de voorbije tien, twintig jaar wel duidelijk opgeschoven in de juiste richting. Ook DPG Media worden 3 van de 4 financiële topfuncties uit mijn team vandaag ingevuld door vrouwen."

Ook grote adverteerders zetten tot slot steeds meer in op diversiteit. Unilever lanceerde eerder dit jaar een groot fonds https://dutchmarketingdiversity.nl/ om diversiteit te ondersteunen. “Op dit moment zien we vooral dat adverteerders zelf heel bewust omgaan met hun communicatie en ervoor zorgen dat de reclames evenwichtig zijn qua kleur en geslacht. Soms lijkt het bijna een theoretisch plaatsje dat moet kloppen”, stelt Ben Jansen, CCO DPG Media, vast. “Geen enkele adverteerder sprak ons al rechtstreeks aan over hoe we als bedrijf of in onze media omgaan met diversiteit. Maar ik zou het ook erg vinden als we het thema op de agenda zetten omdat adverteerders ernaar vragen. De reden moet in de eerste plaats zijn dat we er zelf achter staan, anders wordt het een fake debat. Ik verwacht wel dat die vraag in de komende jaren aan kracht wint.. De voorbije tien jaar werden er steeds meer vragen gesteld aan leveranciers over de omstandigheden waarin producten gemaakt worden, de komende jaren zal de vraag naar de mate waarin een bedrijf inclusief is ook op tafel komen als er over partnerships onderhandeld wordt.”

 

Delen